ALBRECHTS
KOMMUNIKATION

Svensklektioner: för en person eller grupp

 

Vill du förbättra din svenska? Då kan en hjälp på vägen vara mina skräddarsydda språklektioner. Upplägget baseras på en analys av dina specifika utmaningar (utifrån CEFR – Europarådets nivåskala) med syftet att skapa ett lektionspaket som passar din ambition och målsättning. Jag hoppas jag kan hjälpa dig så du känner dig trygg när du talar svenska.

 

Fördelar med lektioner i svenska på AK:

 

  • Förbättra uttal, ordförråd och uttrycksförmåga
  • Flexibelt upplägg: du väljer tid, plats och antal tillfällen
  • Lektioner utifrån dina mål med erfaren lärare
  • Förstå den svenska kulturen och hur man uttrycker sig i den

 

Fördelarna med att tala bra svenska är många. Med en bra svenska får du lättare att integrera dig i samhället och prestera på ditt jobb. Din förmåga att nätverka blir också större när du blir bättre på att ta emot och förmedla information på det inhemska språket. Till sist vill jag också betona relevansen i att förstå och delta i den svenska kulturen som tar sig uttryck i hur vi resonerar och talar i vårt land.

 

Lektionerna bygger på en väl avvägd blandning av teori och övning som hjälper dig att bli bättre på uttal, konversation, skrivning och grammatik. Vill du fokusera extra på någon av dessa delar gör vi naturligtvis det. För att säkerställa att du blir nöjd får du alltid prova en lektion, efter det bestämmer du om du vill gå vidare eller bara betala för den lektionen. Och självklart anpassas tid och plats efter dina önskemål.

 

Tveka inte att fylla i kontaktformuläret – jag hoppas vi ses!

 

 

Fördelar med vår svenskundervisning

 

Känner du att din svenska inte är så bra som den borde vara? Har du svårt att verkligen tala svenska, trots att du har gått på SFI eller deltagit i online-kurser? Oroa dig inte, du är inte ensam! Det är faktiskt vanligt att människor som studerar svenska inte avancerar från en ”jag förstår det mesta”-nivå till att fullt ut kommunicera och känna sig självsäkra när de talar språket. Här kommer vi diskutera tre anledningar till varför det sker och hur vårt lektionsupplägg är gjort för att tackla dessa problem.

 

Skräddarsydda lektioner

 

Först och främst, vi påstår inte att det inte finns fördelar med gruppkurser. De kan vara lärorika och roliga. Men varje student har sina egna utmaningar och mål. Om ditt modersmål är mandarin har du andra förutsättningar och utmaningar än en spansktalare. Dessutom har du kanske inte samma mål som andra studenter. Vissa vill lära sig mer om den svenska kulturen genom dess typiska uttryck medan andra vill förbättra sin yrkessvenska. Och andra kanske vill kanske jobba med båda sakerna! Av den anledningen skräddarsyr vi alltid våra lektioner i enlighet med dina mål.
 

Konversationsfokus på svenska

 
Ju mer vi artikulerar och repeterar ett språk, desto bättre blir vi på att tala det. Men ju större en grupp är, desto mindre tid för varje student att tala. Större gruppkurser fokuserar ofta på grammatikövningar och vokabulär. Och det är förstås viktigt, men många som sökt sig till oss berättar att de deltagit på större gruppkurser men ändå tycker att det är svårt att samtala med svenskar. Av den anledningen fokuserar vi mycket på att tala och konversera med relevant grammatik som en integrerad del av konversationsövningarna. Vårt mål är att du ska tillhandahålla dig en kommunikativ kompetens som ger dig möjligheten att socialisera med svenskar utan missförstånd och att du måste upprepa dig själv.

 

Svenskt uttal

 

En annan dimension i din svenskinlärning som kanske försvinner lite i stora gruppkurser är att öva på artikulation, intonation och uttal i allmänhet.  Eftersom du har uttalat ord och bokstäver på ett visst sätt hela ditt liv, kan det vara svårt att anpassa och ändra ditt uttal. Faktum är att du kommer behöva repetera mycket för att få ett bra uttal och det gör du bäst med någon som kan guida och rätta dig när det behövs.

 

Till sist vill vi lyfta att vår erfarenhet som retorik- och språkcoacher förhoppningsvis kan ge din inlärning en extra dimension genom att vi applicerar det fundamentala inom retorik: att tala och argumentera väl i förhållande till den kulturella kontexten. Med detta i åtanke hoppas vi på att kunna ge dig det självförtroende du behöver för att tala svenska väl.

 

Tveka inte på att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

 

Varma hälsningar, Albrechts Kommunikation