Lära Sig Svenska

Information in English
Información en español
Slider
Slider
lära sig svenska online

Lära Sig Svenska

Kampanj!

 

Discount for online lessons – starting at 375 kr!

 

Precios con descuento para lecciones online – ¡desde 375 coronas!

 

Rabatterat pris för lektioner online – från 375 kr!

Ett urval av våra klienter

Svensk- och engelskundervisning med yrkesfokus
Gruppkurs i presentations- och argumentationsteknik
Utbildning i retorik
Slider
lära sig svenska på nätet

Frågor och svar

 

Vad kostar en kurs för just mig?

Svenskundervisningen är 395 kr exkl. moms för en 1 h. För lektionspaket och gruppundervisning kommer vi överens. Retorikkurser är 495 kr/h exkl. moms för privatperson, för företag enligt överenskommelse.

 

Hur lång tid behöver man för en kurs?

Det beror på målen med din inlärning. Det finns intensivupplägg för sådana som behöver lära sig mycket snabbt.

 

Får jag material så jag kan plugga på distans?

Ja, det tillhandahåller jag.

 

Kan jag pausa en kurs för att sedan återuppta pluggandet?

Absolut, alla upplägg anpassas efter elevens yrkessituation och schema.

Att lära sig svenska kan vara riktigt smidigt

De flesta tror att det är svårt att lära sig svenska. Men hos oss på Albrechts kommunikation  är det lätt att lära sig svenska online. Att ha språklektionerna på internet sparar inte bara tid, det är väldigt mycket smidigare också. Alla har en telefon tillgänglig och du kan befinna dig varsomhelst. Vi har mångårig kompetens och erfarenhet för att du ska kunna lära dig svenska på bästa sätt och vi anpassar alltid våra lektioner efter kundens önskemål.

 

Vi gör det lätt att lära sig svenska på nätet

Det finns fler än ett sätt att tillgodogöra sig ett nytt språk på. Vissa använder appar, andra fysiska lektioner. Men appar går sällan på djupet, och fysiska lektioner passar inte särskilt väl i dessa tider. Vi tycker heller inte att svensklektioner ska bestå av tråkig grammatik eller långa ordlistor. För oss är språket någonting socialt och roligt där man behöver tala för att uppnå vissa mål i särskilda situationer. Därför fokuserar vi mycket på konversation och uttal. Grammatiken tror vi kommer naturligt om den inkorporeras på rätt sätt i dessa moment.

Därför har vi en väl utarbetad pedagogik som ligger till grund för våra kurser och lektioner. Det gör att våra kurser är lätta att hänga med i och att man faktiskt lär sig språket så att man har kvar det över tid.

 

Olika syften med att lära sig svenska

I en allt mer globaliserad värld finns det alltid anledningar att lära sig nya språk. Oavsett anledning har vi kurser för dig. De främsta skälen till att lära sig svenska är:

 • Att man planerar att flytta till Sverige och vill göra integrationsprocessen lättare
 • Att man kommunicerar med svenskar i sitt arbete och känner att det underlättar om man förstår och kan tala språket
 • Att man har lärt sig svenska tidigare men känner att man vill förbättra språket
 • Att man vill lära sig ett nytt språk för att ta del av landets kultur

Skälen är alltså flera, och man ska inte glömma att även om svenskar generellt är duktiga på engelska går de gärna över till sitt modersmål. Då känns det bra att kunna förstå och hänga med i samtalen.

 

Det är dags att lära sig svenska på nätet!

Det finns alltså gott om anledningar till att välja ett nytt språk via vår onlinetjänst. Vi arbetar kontinuerligt med såväl företag som privatpersoner och goda referenser finns naturligtvis på begäran.

 

Att lära sig svenska behöver alltså inte vara invecklat eller svårt. Så ta chansen och lär dig svenska hos oss, och tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor. Vi ses!

 

Albrechts Kommunikation på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons


🇬🇧Swedish tip 14: The Swedish language uses reflexive possessive pronouns that refer to the third person subject of the clause. Just like the adjectives (see previous post), these pronouns are conjugated in accordance with “n-nouns”, “t-nouns” or plural nouns. Do note that these pronouns can’t have a correlative outside the clause in which they belong.


🇪🇸 Asesoramiento del idioma sueco 14: El idioma sueco usa pronombres posesivos reflexivos que se refieren al sujeto de la tercera persona de la cláusula. Al igual que los adjetivos (ver post anterior), estos pronombres se conjugan de acuerdo con “n-sustantivos”, “t-sustantivos” o sustantivos en plural. Tenga en cuenta que estos pronombres no pueden tener un correlativo fuera de la cláusula a la que pertenecen.

#Sweden
#LearnSwedish
#Swedishlessons
#Language
#Suecia
#Aprendersueco
#Clasesdesueco
See MoreSee Less


 🇬🇧Swedish tip 14: The Swedish language uses reflexive possessive pronouns that refer to the third person subject of the clause. Just like the adjectives (see previous post), these pronouns are conjugated in accordance with “n-nouns”, “t-nouns” or plural nouns. Do note that these pronouns can’t have a correlative outside the clause in which they belong.


 🇪🇸 Asesoramiento del idioma sueco 14: El idioma sueco usa pronombres posesivos reflexivos que se refieren al sujeto de la tercera persona de la cláusula. Al igual que los adjetivos (ver post anterior), estos pronombres se conjugan de acuerdo con “n-sustantivos”, “t-sustantivos” o sustantivos en plural. Tenga en cuenta que estos pronombres no pueden tener un correlativo fuera de la cláusula a la que pertenecen.

#Sweden
#LearnSwedish
#Swedishlessons
#Language
#Suecia
#Aprendersueco 
#Clasesdesueco

Comment on Facebook

Nöta, nöta och nöta in😀 Sedan att sätta in alla ord i olika ordklasser🤣 Jag saknar inte högstadiet😇

Glad påsk!🐥

🇬🇧 Swedish tip 13:
The adjectives of the Swedish language provide several challenges. Amongst others is that you have to conjugate them depending on if you are describing a “n-noun” (1), a “t-noun” (2), or plural nouns (3). Adverbs are often adjective + t in Swedish (4), and can sometimes be confused with adjectives. The main difference is that adjectives modify nouns while adverbs modify verbs, adjectives or other adverbs.

🇪🇸 Asesoramiento del idioma sueco 13:
Los adjetivos del idioma sueco presentan varios desafíos. Entre ellos, se debe conjugar dependiendo de si está describiendo un "n-sustantivo" (1), un "t-sustantivo" (2), o sustantivos plurales (3). Los adverbios suelen ser adjetivo + t en sueco (4) y a veces, se pueden confundir con adjetivos. La principal diferencia es que los adjetivos modifican sustantivos mientras que los adverbios modifican verbos, adjetivos u otros adverbios.

#Sweden
#LearnSwedish
#Swedishlessons
#Language
#Suecia
#Aprendersueco
#Clasesdesueco
See MoreSee Less

Glad påsk!🐥

🇬🇧 Swedish tip 13: 
The adjectives of the Swedish language provide several challenges. Amongst others is that you have to conjugate them depending on if you are describing a “n-noun” (1), a “t-noun” (2), or plural nouns (3). Adverbs are often adjective + t in Swedish (4), and can sometimes be confused with adjectives. The main difference is that adjectives modify nouns while adverbs modify verbs, adjectives or other adverbs. 

🇪🇸 Asesoramiento del idioma sueco 13:
Los adjetivos del idioma sueco presentan varios desafíos. Entre ellos, se debe conjugar dependiendo de si está describiendo un n-sustantivo (1), un t-sustantivo (2), o sustantivos plurales (3). Los adverbios suelen ser adjetivo + t en sueco (4) y a veces, se pueden confundir con adjetivos. La principal diferencia es que los adjetivos modifican sustantivos mientras que los adverbios modifican verbos, adjetivos u otros adverbios.

#Sweden
#LearnSwedish
#Swedishlessons
#Language
#Suecia
#Aprendersueco 
#Clasesdesueco

An idiom is an expression with a different meaning than the literal words. This might arguably be one of the funnier ones in Swedish 🙂

Cred: @scandikitchen

#Sweden
#LearnSwedish
#Swedishlessons
#Language
#Suecia
#Aprendersueco
#Clasesdesueco
See MoreSee Less

An idiom is an expression with a different meaning than the literal words. This might arguably be one of the funnier ones in Swedish :-) 

Cred: @scandikitchen

#Sweden
#LearnSwedish
#Swedishlessons
#Language
#Suecia
#Aprendersueco 
#Clasesdesueco

Comment on Facebook

Bra reklam 😆 Vilka är dom bakom min lur är trög. Väldigt glad och skrattig blev jag av detta. Trevsnad 😍

Luca Sauerkraut Riccardelli

I den här bloggserien resonerar vi på Albrechts kommunikation om utmaningar som uppstår när man ska lära sig svenska. Utgångspunkten är diskussioner, frågor och funderingar vi mött på lektioner och kurser i företagssvenska. På dessa framkommer det ofta att svenskans rika användning av partikelverb, eller phrasal verbs som de kallas på engelska, är knepig. Därför tänkte vi resonera om vad dessa är och vad som kan vara svårt för den som lär sig svenska.

Läs vidare på nedanstående länk och ha en fin helg! 🙂

albrechtskom.se/svenska-sprakets-utmaningar-del-1-partikelverb/

#Sweden
#LearnSwedish
#Swedishlessons
#Language
#Suecia
#Aprendersueco
#Clasesdesueco
See MoreSee Less

I den här bloggserien resonerar vi på Albrechts kommunikation om utmaningar som uppstår när man ska lära sig svenska. Utgångspunkten är diskussioner, frågor och funderingar vi mött på lektioner och kurser i företagssvenska. På dessa framkommer det ofta att svenskans rika användning av partikelverb, eller phrasal verbs som de kallas på engelska, är knepig. Därför tänkte vi resonera om vad dessa är och vad som kan vara svårt för den som lär sig svenska.

Läs vidare på nedanstående länk och ha en fin helg! :-)

https://albrechtskom.se/svenska-sprakets-utmaningar-del-1-partikelverb/

#Sweden
#LearnSwedish
#Swedishlessons
#Language
#Suecia
#Aprendersueco
#Clasesdesueco

🇬🇧 Swedish tip 12: Swedish has two ways of saying the affirmative yes. Besides ja, we also say jo, which is used to contradict a statement or a question that has a negation (1). When we want to emphasize that we don’t agree, we may also say joho! (2). Jo, is also used to express hesitation (3). If you want to enhance your pronunciation and conversational skills in Swedish – don’t hesitate to contact us at Albrechts Kommunikation for a special offer.

🇪🇸 Asesoramiento del idioma sueco 12: El sueco tiene dos formas de decir afirmativamente sí. Además de ja, también podemos decir jo, que se usa para contradecir una afirmación o pregunta que tiene una negación (1). Cuando queremos enfatizar que no estamos de acuerdo, también podemos decir joho! (2). Jo, también se usa para expresar indecisión (3). Si sientes que necesitas un entrenador de habla para mejorar tu pronunciación y tus habilidades de conversación en sueco – No dudes en contactar Albrechts Kommunikation para una oferta especial.

#Sweden
#LearnSwedish
#Swedishlessons
#Language
#Suecia
#Aprendersueco
#Clasesdesueco
See MoreSee Less

🇬🇧 Swedish tip 12: Swedish has two ways of saying the affirmative yes. Besides ja, we also say jo, which is used to contradict a statement or a question that has a negation (1). When we want to emphasize that we don’t agree, we may also say joho! (2). Jo, is also used to express hesitation (3). If you want to enhance your pronunciation and conversational skills in Swedish - don’t hesitate to contact us at Albrechts Kommunikation for a special offer. 
 
🇪🇸 Asesoramiento del idioma sueco 12: El sueco tiene dos formas de decir afirmativamente sí. Además de ja, también podemos decir jo, que se usa para contradecir una afirmación o pregunta que tiene una negación (1). Cuando queremos enfatizar que no estamos de acuerdo, también podemos decir joho! (2). Jo, también se usa para expresar indecisión (3). Si sientes que necesitas un entrenador de habla para mejorar tu pronunciación y tus habilidades de conversación en sueco - No dudes en contactar Albrechts Kommunikation para una oferta especial.

#Sweden
#LearnSwedish
#Swedishlessons
#Language
#Suecia
#Aprendersueco 
#Clasesdesueco

Comment on Facebook

Jag håller inte med om exempel 3. Känns dialektalt?

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.