ALBRECHTS
KOMMUNIKATION

Varför ha kurser i svenska på jobbet?

 

Lära sig svenska på jobbet

 

Svensklektioner för utländsk personal är en av tjänsterna som vi på Albrechts kommunikation brinner mest för. Insikterna man får om sitt eget språk är stimulerande, minst lika kul är att träffa människor som kommit till Sverige från alla världens hörn för att arbeta. Men allra roligast är förstås att höra människor utveckla sin svenska och berätta om hur det har hjälpt dem att integreras i samhället.

 

I det här inlägget resonerar vi om tre fördelar med att ha svensklektioner på jobbet. Men låt oss börja med en vanlig invändning. Behövs verkligen den här tjänsten i Sverige? Faktum är ju att utländsk personal på svenska företag i regel är flytande i engelska. Och i Sverige är vi inte mycket sämre, vi rankas alltjämt som näst bäst i Europa på engelska (förutom modersmålstalare). Bara Nederländerna kommer före. Men utifrån våra erfarenheter i fältet vill vi lyfta fram tre positiva aspekter med tjänsten.

 

Effektivitet på jobbet

 

Vi får ofta höra av mina elever att svenskar gärna talar engelska. Vi kan minsann skillnaden på tough och though, vilket vi gärna visar upp. Men det ”informella surret” på svenska arbetsplatser sker i regel på svenska. Likaså har vi en tendens att gå över till vårt modersmål, särskilt när ordförrådet inte tillåter snitsiga engelska uttryck. Ofta handlar det om arbetets specifika jargong med dess termer. Att lära sig svenska gör att den utländska personalen lättare förstår och hänger med i arbetslivet. Idiom som ”att brinna för något”, ”ro i hamn” eller ”hålla i trådarna” låter skumma på engelska om man översätter dem ordagrannt.

 

Integration

 

Vidare ska man inte underskatta svenskundervisningens kulturella dimension; som vi lär ut den greppar den tag i svenska normer som uttrycks i språket. Exempelvis, i svenskan använder vi ofta det distanserade man när vi ger instruktioner, vilket kan kännas distanserat. Samtidigt gör vår ”platta” yrkeshierarki att vi uttrycker oss avslappnat till överordnade. Det är naturligt för oss men knappast givet för många utrikesfödda.

 

På ett större plan råder det konsensus om att god svenska förenklar individens integration. Och god integration gör individen lyckligare. Det kan uttryckas med följande exempel: I våras berättade en elev för mig om glädjen i att förstå vad folk säger runtomkring en. Inte bara på jobbet utan även på tunnelbanan och restauranger. Att inte tala en god svenska skapar en känsla av utanförskap.

 

Människor som trivs bra i allmänhet trivs också bättre på sina jobb. På dagens arbetsmarknad ska man heller inte underskatta att flerspråkighet är en kompetens som arbetsgivare uppskattar. För att gå vidare till den sista aspekten ska vi fokusera på en annan sak som har att göra med gemenskap.

 

Team-buildning

 

Kurser i svenska online eller på plats innebär både nytta och nöje om de genomförs på rätt sätt. Något roligt är att personalen lär känna varandra genom att samtala om sådant som inte är arbetsrelaterat – samtidigt som de faktiskt gör något nyttigt som främjar arbetsförmågan.

 

Utgångspunkten på Albrechts kommunikation är att integrera språkets teori i ett upplägg som ändå känns roligt och relevant. Lär vi oss vokaler kan det bestå av en övning där man i korta ordalag får berätta om var man bor i Stockholm, eller om platser man besökt. Årsta, Värmdö eller Saltsjöbaden är ord som brukar framkalla en del skratt när de uttalas för första gången. En annan vanlig övning går ut på att samtala om något populärt: vad man gjort i helgen. Det är ett ypperligt tillfälle att öva på ordföljd ett och två: jag spelade tennis i helgen/i helgen spelade jag tennis.

 

Våra svensklektioner anpassas efter individ och grupp och kan hållas på valfri plats, även om många förstås föredrar svenska online just nu. Vi erbjuder både kurser i svenska men också skräddarsydda upplägg för individer.

 

Tveka inte på att höra av dig om du har några frågor och ha en fortsatt fin vecka. Vänliga hälsningar, Albrechts kommunikation.